Obchodní podmínky

OBECNÁ PRAVIDLA PRODEJE:

 • I. OBJEDNÁVKA

  1. Způsob zrealizování objednávky:
  a) prostřednictvím B2B platformy http://b2b.polishtextilegroup.com/
  b) telefonicky
  c) e – mailem
  d) faxem

  2. Objednávkový formulář by měl obsahovat následující prvky:
  a) Datum objednávky:
  • Název společnosti
  • Adresa sídla společnosti
  • DIČ – v případě první objednávky
  • Dodací adresa – pokud se liší od fakturační adresy

  b) objem objednávky a druh objednaného sortimentu
  • Obchodní název objednávaného zboží
  • Rysy zboží takové jako: barva, plošná hmotnost, obsah
  • Množství objednaného zboží

  c) Čas a podmínky dodání

  3. Objednávky v kontejnerových množstvích je třeba dohodnout individuálně

 • II. REZERVACE

  K dispozici je možnost rezervovat si určité zboží s podotknutím jeho množství na dobu 3 pracovních dnů. Tato lhůta může být prodloužena až na 14 kalendářních dnů v případě provedení rezervace prostřednictvím B2B platformy nebo výjimečně po schválení vedoucího obchodního oddělení. Po uplynutí této doby každá rezervace musí být znovu potvrzena jako objednávka nebo rezervace musí být zrušena.

 • III. DODÁNÍ

  I. Objednávky jsou uváděny do praxe na území Polska av zemích Evropské unie.

  1. Domácí objednávky přijaté obchodním oddělením jsou uváděny do praxe do 24 hodin pouze v pracovní dny.
  2. Doba dodání některých zemí EU se liší. Kupující má možnost prohlédnout si dodací lhůty na:

  Dodací lhůta  http://www.polishtextilegroup.com/delivery-time.html

  II. Podrobné podmínky pro dodání zboží.

  1. Objednané zboží lze dodat kupujícímu třemi způsoby:

  • Prostřednictvím spediční nebo kurýrní společnosti
  • Vlastní doprava prodávajícího
  • Prostřednictvím osobního převzetí kupujícího

  2. Doba a podmínky dodání ohledně přepravy zprostředkované prodejcem musí být dohodnutí s kupujícím individuálně.

  3. K dispozici je možnost vyzvednout si zboží přímo u kupujícího nebo společnosti jím pověřené. V takovém případě je nutné informovat prodávajícího v písemné podobě.

  4. V případe, že místo vykládky zboží není sídlo kupujícího, je kupující povinen upozornit na toto místo a pověřit příjemce zboží, který je oprávněn za převzetí zboží.

  III. Prodejců rozsah odpovědnosti v logistických náležitostech.

  1. V případě, jestliže se zboží přepravuje externí společností a kupující najde chyby (vady), které mohou být objasněny během přepravy,  je kupující povinen zaznamenat tyto chyby nebo jiné vady v přepravním dokladu nebo v protokolu o poškození.

  2. Prodávající neodpovídá za zpoždění dodávek v důsledku hlavních sil nebo jiných nepředvídaných nebo nepředvídatelných okolností, které zamezují k plynulému dodání zboží. To se týká především okolností takových jako: extrémně těžké počasí, povětrnostní podmínky, události způsobené ohněm, vodou nebo jinými nepředvídatelnými událostmi, také zpožděním v dopravě do skladu prodávajícího způsobené prodloužením námořní dopravy. V případě zjištění některých z výše uvedených okolností, kupující bude neprodleně informován o této okolnosti. V takových případech, kupující nemá nárok na náhradu škody vůči prodávajícímu.

 • IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

  1. Platební podmínky.

  Platební podmínky jsou platné od data vystavení faktury. Datum splatnosti, dohodnutý mezi stranami, je uveden pokaždé prodávajícím na faktuře.

  2. Cena.

  Zákazníci nakupují zboží na cenové úrovni, která je platná v den zakoupení zboží – dle aktuálních ceníků. Výjimkou jsou individuální ceny sjednané mezi kupujícím a prodávajícím.

  3. Zpoždění platebních podmínek.

  a) V případě nevyplacených a zpožděných faktur, může prodávající omezit přijaté objednávky do realizace a všechny předchozí dohody týkající se poskytnuté slevy jsou neplatné.

  b) Prodávající má právo požadovat o vrácení celé nebo části zbývajícího materiálu v nedotčeném stavu, který může být použit pro další prodej.

 • V. MINIMÁLNÍ OBJEM OBJEDNÁVKY

  Minimální objem objednávky v případě tkaniny je jedna role. Pokud v důsledku různých důvodů objednávka na zpracování je méně než jeden válec, prodávající má právo přidat k základní ceně také náklady za odstřižení. Údaje v tabulce níže:

  Pravidla pro prodej tkanin v množství menším než jeden válec:
  1. 1mb – 10mb se přidává 18,29 CZK ke každému metru z ceníku
  2. více než 10mb do 20mb se přidává 15,24 CZK ke každému metru z ceníku
  3. více než 20mb do 30mb se přidává 12,19 CZK ke každému metru z ceníku
  4. pokud si chcete objednat více než 30mb jsme Vám povinni prodat celou rolku, samozřejmě můžeme odříznout část z této role, ale přičteme k tomu rovněž 9,14 CZK.

  Bod 4 se nevztahuje na Polar nebo role, které jsou vyráběny v takových menších kvantitu.

 • VI. VRÁCENÍ ZBOŽÍ KUPUJÍCÍHO

  Návrat zakoupeného zboží je možný po schválení ze strany prodávajícího. Vrácené zboží by mělo obsahovat původní obal a etikety. Pokud vrácení zboží není důsledkem poruchy prodávajícího, kupující je povinen nést všechny náklady za dopravu.

 • VII. REKLAMACE

  1. Prodávající je povinen předložit reklamačný protokol ve formě tlačiva.Tento formulář je k dispozici na internetových stránkách nebo přímo dostupný od obchodního oddělení. Štítky, etikety musí být připojeny k formuláři žádosti aby zdemonstrovat totožnost originality zboží.

  2. Kupující je povinen zkontrolovat zboží ihned po jeho převzetí a ověřit jeho shodu s objednávkou. Verifikace zboží by měla být provedena před každým zahájením práce, před použitím zakoupených tkanin. V případě neshod ve výše uvedených výrobcích, má kupující právo předložit reklamaci v následujícím čase:

  • Do 3 dnů od data doručení – množství a vady viditelné při převzetí zboží
  • 21 dnů od data dodání – kvalitativní vady, které se vyskytnou po vytažení, rozbalení zboží (existuje možnost prodloužit tuto lhůtu po dohodě s prodávajícím, v případě, že zboží bude použito v pozdějším období)
  • Skryté vady, které nejsou zjištěny v průběhu přepravy, musí být oznámeny v nejkratším možném čase.

  3. Prodávající neodpovídá za vady způsobené nesprávným používáním a údržbou v rozporu s návodem na kartách výrobků, které jsou k dispozici na webové stránce nebo v našem obchodním oddělení.

  4. Výše náhrady za vadné zboží nesmí přesáhnout jeho hodnotu, která je uvedena na prodejní faktuře vydané prodávajícím.

  5. Vyšetrovaní aktuálních otevřených reklamací nepozvoľuje zákazníkovi žádné zpoždění plateb za nakoupené zboží.

  6. Pokud kupující nebude předkládat reklamaci ve výše uvedených způsobech a době, kupující ztrácí všechna práva na reklamaci.

  Pokud reklamace je akceptována prodávajícím, prodávající je povinen vyzvednout vadné zboží na vlastní náklady. Uvedené zboží musí být vráceno v původním obalu, ve stavu, který umožňuje jeho bezpečnou přepravu. V případě požadavku na výměnu vadného zboží, prodávající je povinen nahradit zboží v co nejkratším čase.

 • VIII. OSOBNÍ ÚDAJE

  1. Osobní údaje uživatele se zpracovávají v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů ze dne 29. srpna 1997 (sbírky zákonů č. 133, článek 883 ve znění pozdějších předpisů), zákon o elektronických službách ze dne 18. července 2002. (sbírky zákonů č. 144, článek 1204, o změně některých zákonů)

  2. Správcem osobních údajů uživatele je společnost Polska Grupa Tekstylna Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě, ul. ZEUSA 27, 01-497 Varšava.

  3. Administrátor zajišťuje diskrétnost a ochranu osobních údajů uživatele prostřednictvím platformy B2B a internetové stránky zavedením vhodných technických a organizačních opatření.

  4. Osobní údaje shromažďuje a zpracovává společnost Polska Grupa Tekstylna Sp. z o.o.:

  • za účelem poskytnutí služeb souvisejících s provozem a údržbou zákaznického účtu, nacházejícího se na B2B platformě – právním základem pro zpracování je potřeba zpracování na základě vyplnění smlouvy (článek 6, § 1, písmeno b. GDPR),
  • splnění zákonných povinností uložených správci, vyplývajících zejména z daňových předpisů a účetních předpisů – právním základem zpracování je právní povinnost (článek 6, § 1 písmeno c. GDPR),
  • uplatnit nároky na podnikatelskou činnost – právním základem pro zpracování je odůvodněn zájem správce (článek 6, § 1 písmeno f. GDPR), který spočívá v ochraně jejich práv,
  • pro marketingové účely správce – přímý marketing vlastních výrobků nebo služeb.

  5. Zpracování osobních údajů uživatele na jiný účel, jak je uvedeno v bodě 4, se uskuteční až po získání souhlasu uživatele a v rozsahu uvedeném v souhlasu.

  6. Uvedení osobních údajů uživatele do kontaktního formuláře na internetové stránce je dobrovolné.

  7. Uživatel může kdykoli odvolat souhlas ke zpracování svých osobních údajů včetně e-mailové adresy v souladu s článkem 7, § 3 GDPR. Odebrání souhlasu se může uskutečnit prostřednictvím žádosti zaslané na následující adresu: office@polishtextilegroup.com

  8. Uživatel má právo na přístup ke svým údajům, jejich opravu nebo vymazání. Zrušení souhlasu způsobí vymazání účtu a uložených dat.