tkaniny poliestrowo bawełniane

Ochrana před elektrickým obloukem

Elektrický oblouk je jedním z běžných nebezpečí v pracovním prostředí. Přestože si mnozí lidé uvědomují jeho přítomnost, málokdy víme, co elektrický oblouk vlastně je. Níže naleznete základní informace o tomto riziku a možnostech ochrany před jeho účinky.

Co je elektrický oblouk?

Elektrický oblouk je elektrický výboj vysoké intenzity. Prochází vzduchovou mezerou mezi vodiči, přičemž vyzařuje velmi jasné světlo a extrémně vysokou teplotu (20 000 °C). Nejčastěji se vyskytuje při zkratech a poruchách elektrického zařízení.

Jaká jsou nebezpečí elektrického oblouku?

Elektrický oblouk může způsobit požár nebo výbuch. Nebezpečné mohou být také zvukové vlny nebo záblesky ultrafialového světla, které mohou dokonce poškodit váš zrak. Nejběžnějšími účinky elektrického oblouku jsou však popáleniny pokožky pracovníka. Naštěstí před jeho účinky lze snadno chránit. Jak? Správným oblečením.

Ochranný oděv proti elektrickému oblouku

Ačkoli se to nezdá, jen malé procento pracovních oděvů chrání před tepelnými účinky elektrického oblouku. Takové pracovní oblečení by mělo být navrženo tak, aby izolovalo pokožku zaměstnance proti teplu vyzařovanému obloukem a zajistilo, že ani v případě výpadku elektrických zařízení nedojde k popálení zaměstnance. Ochranný oděv proti tepelnému riziku elektrického oblouku lze snadno identifikovat podle normy IEC 61482-1-1: 2009 nebo IEC 61482-1-2: 2007. Pokud látka splňuje požadavky jedné z těchto norem, může být používána pro práce, kde hrozí nebezpečí elektrického oblouku . Tyto pracovní oděvy musí poskytovat dostatečnou izolaci na ochranu před ohněm, kovovými částicemi a velmi vysokými teplotami, které vedou k popáleninám druhého stupně.

Jakou látku na ochranu před obloukem si vybrat?

V případě IEC 61482-1-1: 2009 je stupeň ochrany proti tepelným účinkům elektrického oblouku vyjádřen v palcích na cm2. Naproti tomu v případě IEC 61482-1-2: 2007 je ochrana vyjádřena ve třídách. Příkladem látky testované pro první standard je Keon AP a pro druhý je látka Storm. Obě tkaniny zajišťují bezpečnost všude tam, kde hrozí tepelné poranění způsobené vytvořením elektrického oblouku nebo jeho účinky. Díky nim nedojde ani při extrémně vysokých teplotách k poškození těla či popálení a horký postřik neublíží částem těla chráněným oděvem.

Elektrický oblouk – hrozba, které umíme čelit!

Více zde