Ochrana proti elektrickému oblouku

Elektrický oblouk je jedním z běžných nebezpečí v pracovním prostředí. Ačkoli si mnoho lidí uvědomuje jeho přítomnost, málokdy si uvědomujeme, co to vlastně elektrický oblouk je. Níže naleznete základní informace o tomto riziku a možnostech ochrany před účinky elektrického oblouku.

Co je to elektrický oblouk?

Elektrický oblouk (nebo „flashover“) je elektrický výboj proudu o vysoké intenzitě. Prochází vzduchovou mezerou mezi vodiči a vyzařuje velmi jasné světlo a extrémně vysokou teplotu (20 000 ° C). Nejčastěji k němu dochází při zkratech a poruchách elektrického zařízení.

Jaká jsou nebezpečí elektrického oblouku?

Elektrický oblouk může způsobit požár nebo výbuch. Nebezpečná mohou být i zvuková vlna nebo záblesk ultrafialového světla, který může dokonce poškodit zrak. Nejčastějšími účinky elektrického oblouku jsou však popáleniny na kůži pracovníka. Naštěstí je to také efekt, proti kterému je nejjednodušší se chránit. Jak? Se správným oblečením.
Ochranný oděv proti elektrickému oblouku

Na rozdíl od zdání chrání před tepelnými účinky elektrického oblouku pouze malé procento pracovních oděvů. Takový oděv by měl být navržen tak, aby izoloval pokožku zaměstnance před teplem vyzařovaným obloukem a zajistil, že ani v případě poruchy elektrických zařízení nedojde k popálení zaměstnance. Ochranné oděvy proti tepelnému riziku elektrického oblouku lze snadno identifikovat podle normy IEC 61482-1-1: 2009 nebo IEC 61482-1-2: 2007. Pokud tkanina splňuje požadavky jedné z těchto norem, lze ji použít pro práci s nebezpečím oblouku. Takové oděvy musí poskytovat dostatečnou izolaci, aby chránily před ohněm, kovovými částicemi a velmi vysokými teplotami, které mají za následek popáleniny druhého stupně.

Jakou tkaninu na ochranu proti elektrickému oblouku zvolit?

V případě IEC 61482-1-1: 2009 je stupeň ochrany proti tepelným účinkům elektrického oblouku vyjádřen v palcích na cm2. Naproti tomu v případě IEC 61482-1-2: 2007 je ochrana vyjádřena ve třídách. Příkladem tkaniny testované pro první standard je Keon AP a pro druhý je tkanina Storm. Obě tkaniny zajišťují bezpečnost všude tam, kde hrozí tepelná poranění způsobená vznikem elektrického oblouku nebo jeho účinky. Díky nim ani extrémně vysoké teploty nezpůsobí poškození těla nebo popáleniny a horké postříkání nepoškodí části těla chráněné oděvem.

Elektrický oblouk – hrozba, které můžete čelit!

Pro více informací o tkaninách na ochranu proti oblouku klikněte
zde